De oedeemfysiotherapeut is gespecialiseerd in het herkennen, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van cliënten met (kans op het ontwikkelen of verergeren van) oedeem bij ziektebeelden die hun oorzaak vinden in afwijkingen, beschadigingen of ziekten in het lymfecirculatiesysteem, het bloedcirculatiesysteem en/of de hartfunctie.

Oedeem komt onder meer voor bij mensen met ziektebeelden die mede betrekking hebben op en/of hun oorzaak vinden in:

  • Ziektebeelden waarbij het lymfecirculatiesysteem disfunctioneert
  • Ziektebeelden waarbij het aanbod voor het lymfecirculatiesysteem (chronisch) te hoog is. Dit verhoogde aanbod kan voortkomen vanuit diverse aandoeningen.
  • Ziektebeelden als arterieel vaatlijden en hartfalen, die oedeem tot gevolg hebben.

Lymfeoedeem is vaak verbonden aan de diagnose en/of behandeling van kanker, bijvoorbeeld bij mensen die een borstoperatie hebben ondergaan of mensen met verkleefde littekens of oedeem ten gevolge van bestraling, chemotherapie, een operatieve ingreep of een ongeval.

De oedeemfysiotherapeut stimuleert de afvoer van vocht onder meer met oefentherapie, waarbij de spieren door aanspanning als pomp werken om het vocht af te voeren via de lymfe- en bloedbanen in het lichaam. Manuele lymfdrainage is een specifieke massagetechniek om vocht te verplaatsen naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel normaal functioneert. Daarnaast kan de oedeemfysiotherapeut bandages, tape en therapeutische kousen gebruiken om vochtophoping tegen te gaan. Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met andere specialisten, zoals oncologen of chirurgen.