Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Om in aanmerking te komen voor inschrijving of voor herregistratie in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie moet een fysiotherapeut voldoen aan een aantal eisen:

  • Inschrijving in het BIG-register
  • Deelname klachtenregeling
  • Verplichte scholing
  • Behalen studiepunten (accreditatiepunten) d.m.v. na- en bijscholing
  • Hij/zij valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF
  • Werken conform de KNGF-richtlijnen
  • Voldoen aan de werkeis

BIG-register

De eisen ‘verplichte scholing’ en ‘na- en bijscholing’ zoals hier beschreven hebben géén betrekking op het BIG-register. Het BIG-register is een ander register, ingesteld door het Ministerie van VWS.
 De Wet BIG is er om de patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Een zorgverlener moet er daarom voor zorgen dat het niveau van zijn of haar kennis en vaardigheden voldoende is en actueel blijft. 
Alleen als er aan de eisen voor herregistratie (ook wel periodieke registratie genoemd) voldaan wordt, mag men in het BIG-register geregistreerd blijven. Op die manier zullen uitsluitend personen in het BIG-register staan ingeschreven die beschikken over voldoende bekwaamheid.

Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk staan geregistreerd in zowel het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF, als het BIG-register van de overheid. Tevens zijn wij aangesloten bij verschillende specialistenverenigingen.

BIG- nummers

Rene van der Sande99034903904
Gert Middelburg99034489504
Josine Duimelaar99033510404
Bregje Vriend19046136604
Stefan Ros49920339604
David Ros69923547504
Aline Philipsen89929202004

www.defysiotherapeut.com
www.bigregister.nl