Samenwerking met andere zorgverleners

Onze praktijk hecht veel waarde aan samenwerking met andere zorgverleners binnen de gezondheidszorg. Dit komt onder andere omdat de zorgvraag per patiënt steeds complexer wordt. Daarom zijn er meerdere zorgaanbieders nodig om de patiënt te voorzien van de juiste zorg. Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren is goede samenwerking noodzakelijk. Zo kunnen we alles goed afstemmen op de patiënt. We versterken elkaar en vullen elkaar aan.

Huisartsen en praktijkondersteuners

Indien nodig vindt er ook overleg plaats met huisartsen, praktijkondersteuners. Huisartspraktijken waar wij mee samenwerken:

Huisartsenpraktijk Essellanden
Huisartsenpraktijk de Beemd
Huisartsenpraktijk de Waterring
Huisartsenpraktijk Kwintrum

Careyn de Ark

In Careyn de Ark werken wij samen met de verzorgende en betreffende huisarts om de patiënt het meest gepaste zorg te leveren. Door frequent contact houden we de lijnen kort en kunnen we snel de zorg afstemmen op de patiënt.

Middin de Ark

Ook komen we geregeld bij Middin in de Ark waar volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of ouderdomsaandoeningen wonen. Hier houden we goed contact met de begeleiders.

Ziekenhuizen en medisch specialisten

Patiënten worden regelmatig doorverwezen door medisch specialisten. Mocht er tussentijds informatie nodig zijn vindt er overleg plaats met de medische specialist of gespecialiseerde verpleegkundige. Wij werken samen met medische specialisten van onder andere:

Reinier de Graaf ziekenhuis
Reinier Haga Orthopedisch Centrum
HagaZiekenhuis
Wilhelmina KinderZiekenhuis

Paramedisch Centrum Guldeland

In dit centrum werken naast de fysiotherapeuten van Fysiotherapie Impulse ook nog andere paramedici, met wie wij op een prettige manier samenwerken.

Samenwerkingsverbanden

Fysiotherapie Impulse is aangesloten bij de Zorggroep FEL. Dit is een samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio Delft, Westland, Schiedam, Zoetermeer en aangrenzende gebieden. “De juiste zorg op de juiste plek”

Zorgorganisatie Eerstlijn
Chronisch Zorgnet
Schoudernetwerk