Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van cliënten met onze fysiotherapie praktijk en de aanwezige fysiotherapeuten. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat deze ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Zorg DNA en is volledig anoniem.

Met toestemming van de cliënt noteren wij bij de eerste behandeling zijn/haar e-mailadres. Zorg DNA stuurt u na de laatste behandeling of bij langdurige fysiotherapie na 22 behandelingen  een e-mail met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10-20 minuten in beslag.

Zorg DNA verzorgt het onderzoek en ziet er op toe dat de gegevens volledig anoniem worden verwerkt en handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.