Bekkenfysiotherapie

Een bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Dit kunnen zowel vrouwen, mannen, ouderen als kinderen zijn.
De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt. De bekkenbodem zorgt voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en draagt bij aan de stabiliteit van het bekken. De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en zijn belangrijk in het dagelijks bewegen,de toiletgang, bij seksualiteit en bij het voorkomen van rug-en bekkenpijn.
Een verstoorde functie kan zich op verschillende manieren uiten. Denk aan ongewild verlies van urine en/of ontlasting of juist moeite met plassen en ontlasten. Ook kunnen klachten ontstaan als pijn in de onderbuik, in de bekkenbodem, bij het stuitje of schaambeen. Lage rug-en bekkenpijn kunnen mede veroorzaakt worden door niet goed functionerende bekkenbodemspieren. Dit kan ook leiden tot seksuele problemen.

De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trainen van de spieren rondom het bekken en maakt soms gebruik van speciale apparatuur om de activiteit van de bekkenbodemspieren te meten en dit voor de patiënt inzichtelijk te maken. De bekkenfysiotherapeut geeft als het nodig is advies over toiletgedrag, drink- en eetgedrag en ondersteunende hulpmiddelen zoals een bekkenband.

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen.

Ook bij bedplassen zal de kinderbekken-fysiotherapeut samen met het kind werken aan een goede bekkenbodemfunctie voordat er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden (bijvoorbeeld met behulp van een plaswekker).

Onderzoek

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden.
De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. Zo kan uitgezocht worden hoe de bekkenbodemspieren het doen en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

Behandeling

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt een behandelplan opgesteld, in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

Voor meer informatie neem contact op met Bregje Vriend, bekkenfysiotherapeut.